Regionaal Zorgplatform Antwerpen

Bij het ontwikkelen van vormingen komt heel wat kijken. Heel wat partners hebben ons daarin bijgestaan en verleenden ons hun expertise. Velaa is een website voor en door al deze partners. Wie zijn ze? We zetten ze op een rij via het Regionaal Zorgplatform.

Het Regionaal Zorgplatform van arrondissement Antwerpen is er eentje in wording. Sommige aspecten aan zorg en ondersteuning overstijgen namelijk het lokale bereik van de eerstelijnszones en hebben een grotere schaalgrootte nodig hebben om efficiënt te zijn. We denken daarbij aan bepaalde problematieken, thematieken of doelgroepen zoals dementie, palliatie en dementie, gespecialiseerde centra in geestelijke gezondheidszorg, ziekenhuisopname en –behandeling of aan de gezondheidsbevordering en ziektepreventie op populatieniveau.

Het aanbod van deze organisaties trekt zich uit over grotere gebieden omdat de doelgroep minder groot is. Het regionale zorgplatform biedt met zijn regionale zorgzone daar een antwoord op. De eerstelijnszones, in ons arrondissement 7,  vormen de basis voor de opbouw van de geografische afbakening van de regionale zorgzones, nummer 5 op de kaart.

De partners die voor deze hervorming door de overheid naar voor werden geschoven zijn:

Een regionaal zorgplatform heeft als belangrijkste doel om advies te verlenen aan het beleid over het zorgaanbod in de regionale zorgzone, zorg en ondersteuning op elkaar af te stemmen en zorgraad overschrijdende knelpunten aan te pakken.

In 2019 dienden we met de partners van zorgzone 5 een aanvraag tot pilootproject in. Hoewel we niet geselecteerd werden ontstond er in het proces naar de aanvraag een heuse basis om samen te werken. Onder leiding van UMCA en SEL Amberes werd het proces naar visie ontwikkeling toch aangevat en er kon gerekend worden op de bereidwilligheid van alle naar voor geschoven partners.

De COVID 19 crisis van 2020 deed er een schepje bovenop en al snel bleek er een grote nood te zijn aan een grotere structuur om bepaalde uitdagingen aan te pakken. Spontaan ontstond een  wekelijks (digitaal) overlegmoment met de eerstelijnszones en de partners van het SaRA netwerk. Dat werd even later uitgebreid naar de partners van palliatie en preventie. Doel van het overleg: samen de grote uitdagingen die de Corona crisis met zich mee bracht het hoofd bieden. De aanzet naar een regionaal zorgplatform is geboren.

Ondertussen loopt het proces naar visieontwikkeling en manier van organiseren, verder. Opdat we binnenkort als een sterk platform de toekomstige uitdagingen die nog op ons af zullen komen, samen kunnen aanpakken.