Wie zijn we?

Het samenwerkingsinitiatief Amberes, de Spaanse naam voor Antwerpen, ontstond in 2010. Naast samenwerking in de thuiszorg initiëren, bestonden hun opdrachten onder andere uit het promoten en toezien op de kwaliteit van het multidisciplinair overleg, het detecteren en rapporteren van knelpunten in de zorg en het ontwikkelen van good practices. Ook het aanbieden van expertise aan de zorgsector was een belangrijke pijler in de werking. Naast het organiseren van vormingen, merkte SEL Amberes al snel dat er nood was aan specifieke vormingen rond bepaalde thema’s.

De eerste vorming die daardoor vorm kreeg was er een rond dementie. Maar al te vaak  stelden zorgverstrekkers en mantelzorgers vragen over hoe om te gaan met dementie. Wat met het starre gedrag van een geliefde moeder? Of hoe te reageren op de vreemde uitspraken van de anders zo rustige opa?

Andere thema’s volgden. De vorming rond diversiteit was een volgende uitdaging: hoe stem je de violen binnen een organisatie af op elkaar en realiseer je een écht en gedragen diversiteitsbeleid? Dat kan alleen als je start met het aangaan van de dialoog, met alle lagen binnen je organisatie. De module met draaiboek deed al in veel organisaties dienst als eerste stap in die richting.

Het laatste ‘SEL-jaar’ focusten SEL zich ons op de gezondheidskloof. Omdat ondanks alle maatregelen en voorzieningen, die kloof alleen maar groter wordt. Met deze montage trachtte SEL Amberes het thema op de kaart te zetten en voor bewustmaking te zorgen.

Soms betekent iets moois creëren echter eerst iets anders loslaten. Bij SEL Amberes was dat niet anders. De eerstelijnsconferentie van 2017 stelde hen voor de volgende uitdaging: het integreren van zorg en welzijn via het oprichten van eerstelijnszones. Aan de vooravond van deze transitie bundelde zij hun  expertise op deze website en stellen zij hun kennis en didactisch materiaal ter beschikking.

Vormingen zijn uiteraard steeds een samenwerking tussen verschillende partners. Want alleen samen kan je de krachten, en dus ook de expertise bundelen. Al van oudsher was er de traditie om samen te werken. Het  samenwerkingsinitiatief had een groot netwerk en aarzelde niet om dat netwerk aan te spreken. Bij ‘partners in de kijker’ staan dan ook de belangrijkste partners in de picture: de eerstelijnszones en de partners van de toekomstige regionale zorgzone.

Heb je een vorming ter beschikking van de eerstelijn en wil je van dit platform gebruik maken? Laat dat dan weten via info@promotime.be. Wil je graag een vorming organiseren? Neem dan eens een kijkje bij ons aanbod.