Eerstelijnszones

In 2020 werden in Vlaanderen zo’n 60 eerstelijnszones opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. Het doel is een effectieve en kwalitatieve eerste lijn waar de burger centraal staat en die toegankelijk is voor iedereen.

De “eerste lijn” zijn alle lokale zorg- en hulpverleners die het eerste aanspreekpunt voor de burger: Apothekers, kinesitherapeuten, thuisverplegers, huisartsen, psychologen, welzijnswerkers…

Eerstelijnszones zijn geografisch afgebakende gebieden, gevormd door 1 of meerdere gemeenten die worden aangestuurd door een zorgraad. Meer informatie vind je op de website van de Vlaamse overheid:  eerstelijnszone.be

Arrondissement Antwerpen telt 7 eerstelijnszones. Elke eerstelijnszone legt zijn eigen accenten in de manier waarop de afstemming georganiseerd wordt. Op de kaart hiernaast vind je de gemeentes van arrondissement Antwerpen terug. Scrol over je gemeente en zie meteen tot welke eerstelijnszone deze gemeente behoort.

Eerstelijnszones Antwerpen