VORMINGSAANBOD EERSTELIJN ARRONDISSEMENT ANTWERPEN

[message type=”normal” background_color=”#7c7c7c”]

Velaa is een educatieve en informatieve site van/voor de eerstelijn, beleid, gezondheidszorg, welzijn, opleidingen…

[/message]

VORMINGEN IN DE KIJKER

[qode_info_card enable_button=”yes” title=”#GEZONDHEIDSKLOOF” text=”Documentaire interview ( 25 min.) met daarnaast 20 aparte interviews volgens thema’s, telkens voorafgegaan door educatieve vragen, afzonderlijk van elkaar te gebruiken. ( 7 uur materiaal beschikbaar )” button_link=”https://www.velaa.be/gezondheidskloof/” button_text=”LEES MEER” button_background_color=”#7c7c7c”]
[qode_info_card enable_button=”yes” title=”DEMENTIE, WAT WERKT?” text=”30 clips inhoudelijk geordend volgens getuigenissen, kennismaking ziektebeelden, mantelzorgers, communicatiemogelijkheden, … , palliatieve zorg, seksualiteit, zingeving..” button_link=”https://www.velaa.be/dementie-wat-werkt/” button_text=”LEES MEER” button_background_color=”#7c7c7c”]
[qode_info_card enable_button=”yes” title=”DIVERSITEIT IN DE THUISZORG” text=”De bedoeling van deze clip is organisaties, studenten … te doen nadenken over ‘cultuursensitieve zorg’ in de praktijk. ” button_link=”https://www.velaa.be/diversiteit-in-de-thuiszorg/” button_text=”LEES MEER” button_background_color=”#7c7c7c”]

PARTNERS IN DE KIJKER

Expertise aanbieden is enkel mogelijk als we met verschillende partners de koppen bij elkaar steken.

[qode_info_card enable_button=”yes” title=”EERSTELIJNSZONES” text=”Het eerstelijnszorglandschap in Vlaanderen is onderverdeeld in 60 kleinere zones, eerstelijnszones. Eerstelijnszorg is zorg waar je rechtstreeks terecht kan.” button_link=”https://www.velaa.be/eerstelijnszones/” button_text=”LEES MEER” button_background_color=”#7c7c7c”]
[qode_info_card enable_button=”yes” title=”Regionale Zorgzone” text=”Een regionale zorgzone is een bundeling van partners die met hun expertise ter beschikking staan van de eerstelijnszorg.” button_text=”LEES MEER” button_link=”https://www.velaa.be/regionale-zorgzone/” button_background_color=”#7c7c7c”]

Video’s in de kijker