VORMINGSAANBOD EERSTELIJN ARRONDISSEMENT ANTWERPEN

Velaa is een educatieve en informatieve site van/voor de eerstelijn, beleid, gezondheidszorg, welzijn, opleidingen…

VORMINGEN IN DE KIJKER

#GEZONDHEIDSKLOOF

Documentaire interview ( 25 min.) met daarnaast 20 aparte interviews volgens thema’s, telkens voorafgegaan door educatieve vragen, afzonderlijk van elkaar te gebruiken. ( 7 uur materiaal beschikbaar )

DEMENTIE, WAT WERKT?

30 clips inhoudelijk geordend volgens getuigenissen, kennismaking ziektebeelden, mantelzorgers, communicatiemogelijkheden, … , palliatieve zorg, seksualiteit, zingeving..

DIVERSITEIT IN DE THUISZORG

De bedoeling van deze clip is organisaties, studenten … te doen nadenken over ‘cultuursensitieve zorg’ in de praktijk.

PARTNERS IN DE KIJKER

Expertise aanbieden is enkel mogelijk als we met verschillende partners de koppen bij elkaar steken.

EERSTELIJNSZONES

Het eerstelijnszorglandschap in Vlaanderen is onderverdeeld in 60 kleinere zones, eerstelijnszones. Eerstelijnszorg is zorg waar je rechtstreeks terecht kan.

Regionale Zorgzone

Een regionale zorgzone is een bundeling van partners die met hun expertise ter beschikking staan van de eerstelijnszorg.

Video’s in de kijker