THUISZORG EN DIVERSITEIT

INHOUD

Bedoeling van deze clip is organisaties, studenten … te doen nadenken over ‘cultuursensitieve zorg’ in de praktijk. Dit via uitwisseling en een gedachtenproces op gang te brengen. De uitwisseling wordt ondersteund aan de hand van een draaiboek met stellingen.

DOELGROEP

De doelgroepen waarvoor we dit aanmaken zijn de zorgsector, opleidingen, hogescholen, universiteit die zich willen engageren om de superdiversiteit in de zorgsector tot een genormaliseerd en positief verhaal te maken.  Ook de gebruikersverenigingen en  integratiesector kunnen wellicht met dit materiaal aan de slag.

WERKWIJZE

Er wordt gestart met de videomontage van 20 minuten, lang genoeg om in groepsverband mee aan de slag te gaan en om de aandacht vast te houden. In het socio-culturele vormingswerk kan er een volledige debatmiddag of avond aan gekoppeld worden. Er wordt vertrokken vanuit stellingen van de getuigenissen in de video, waarop de deelnemers getriggerd worden om zich daarmee te confronteren, met de focus op thuiszorg. Er zal gevraagd worden naar eigen ervaringen en knelpunten. Hoe zou men het anders willen zien? Goede ervaringen, slechte ervaringen, tips.

VIDEO’S